P R I V A T


h y r d e h u n d s p æ d a g o g i k -
e t   a n d e t   k o n c e p t


Kolleger søges
V I    S E R
Foredrag
Fag og underviser
Undervisning
Siden er stadig under opbygning.
Ring for tilbud.

Lektiehjælp
Grundlæggende matematik

Division og brøker

Penge, procenter og andre kommatal

Ligninger og bogstavregning

TEMADAG om tegning

  Der er masser af mening i den lille rebus med "privat" under "vi ser". Det vigtigste i min undervisning er at vi ser den nye viden sammen. Jeg finder eleverne
  der hvor de er, og følger dem til ny viden.

  Ja, dybest set kan jeg ikke lære nogen noget som helst; til gengæld kan jeg arrangere virkeligheden, så eleven selv kan se løsningen.

  Mit hovedfag er matematik - og jeg har nogen viden indenfor fysik-natur/teknik. 
  Desuden søger jeg kolleger, der kan varetage øvrige folkeskolefag udfra samme  koncept.